Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is gestreefd naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Vraag voor de toepasbaarheid in uw eigen specifieke situatie altijd naar een persoonlijk advies.

Management Team Noord B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de gegevens en informatie die te vinden is op deze website. De bezoeker dient zich te realiseren dat de links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Management Team Noord B.V. Ook voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Management Team Noord B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk.

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Management Team Noord B.V.

Nieuwsberichten

Wij streven er naar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten.

Mijn MTN (050) 52 58 500
Mijn MTN