Namens onze partner Advies Desk Nederland B.V. te Groningen, willen wij graag het volgende bij u onder de aandacht brengen.

Volgens artikel 13 van de Arbowet is een werkgever verplicht zich bij het voeren van zijn arbobeleid te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (het gaat hier dus niet om externe personen). Elk bedrijf moet minimaal één zogenaamde preventiemedewerker aanwijzen. Bij een bedrijfsomvang tot 25 werknemers (hierbij tellen ook uitzendkrachten en stagiairs mee) kan de werkgever desgewenst ook zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

Preventiemedewerkers moeten voldoende tijd krijgen voor goede uitvoering van hun taken. Ook moeten ze over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken.

  • Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Hij of zij is een deskundige medewerker binnen het bedrijf die u adviseert over de arbeidsomstandigheden.
     
  • Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging. 
  • Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor uw werknemers.

Om de preventiemedewerker in uw organisatie goed voor te bereiden op zijn of haar taak, kan u een ééndaagse workshop volgen op 5 maart a.s. De kosten hiervan bedragen € 295,00 (excl. BTW) per deelnemer waarbij een lunch is inbegrepen. De workshop wordt gehouden in het clubgebouw van de Drentsche Golf & Country Club in Zeijerveen.

Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met de heer Koos Mulder op 050 – 525 86 18. Elke deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

 
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op. Contact