Actueel

Zie hieronder het actuele nieuws.

Contact

Inkomstenbelasting Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere

Lees meer

Ondernemingswinst Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende

Lees meer

Arbeidsrecht Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiƫle problemen werkgever

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit

Lees meer

Inkomstenbelasting Afwaardering vordering buitenlandse dga

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag

Lees meer

Onroerende zaken Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de

Lees meer

Successiewet Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot

Lees meer

Internationaal Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het

Lees meer

Autobelastingen Tot 1.000 km is een auto nieuw

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Lees meer

Inkomstenbelasting Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Lees meer

Internationaal Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

Lees meer

Kantoornieuws Cursus preventiemedewerker 5 maart a.s.

Namens onze partner Advies Desk Nederland B.V. te Groningen, willen wij graag het volgende bij u onder de

Lees meer

Arbeidsrecht Transitievergoeding bij einde dienstverband

Bij de beƫindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de

Lees meer
Mijn MTN (050) 52 58 500
Mijn MTN