Lonen & salarisadministratie

Een zorgeloze loon- en salarisadministratie begint bij een kennismaking met MTN Accountants & Adviseurs in Groningen. Want wanneer u wat werk uit handen geeft, heeft u weer twee handen vrij om úw werk te doen. Als u wilt, nemen we zowel personeelsadministratie, loonaangiften en HRM van u over. Evenals de personeelsmutaties, de ziek- en herstelmeldingen en het opstellen van contracten of ontslagprocedures. Kies kortom voor minder administratieve rompslomp, kies voor MTN!

Personeelsadministratie in de bouw en food-retail

Binnen de salarisadministratie verandert de wet- en regelgeving snel, zo snel dat het moeilijk is om als ondernemer alles zelf bij te houden. Gelukkig zijn er dan de adviseurs van MTN. Wij zijn op de hoogte van alle regels binnen de sociale verzekeringen en de verschillende CAO’s. Bovendien zijn we gespecialiseerd in verloning van ondernemingen in de bouw en supermarkten.

Van salarisadministratie tot:

  • arbeidsvoorwaarden opstellen
  • consult in arbeids- en ontslagrecht
  • advies bij wijzigende wet- en regelgeving
  • aanbevelingen in personeelsbeleid

Het loont om werk uit handen te geven aan MTN.
Uw salarisadministratie uitbesteden? Bel 050-5258500.