Actueel

Zie hieronder het actuele nieuws.

Contact

Overige heffingen Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een

Lees meer

Omzetbelasting Kamervragen aangifte omzetbelasting

De staatssecretaris van Financi├źn heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee

Lees meer

Agro Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Lees meer

Ondernemingswinst Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Lees meer

Loonbelasting Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor priv├ęgebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Lees meer

Inkomstenbelasting Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Lees meer

Kantoornieuws MTN Accountants & Adviseurs B.V. neemt Koops accountancy over

Met ingang van afgelopen 1 januari heeft MTN Accountants & Adviseurs B.V. de activiteiten van Koops

Lees meer

Formeel recht Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Lees meer

Inkomstenbelasting Besteding geleend geld aan eigen woning

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Lees meer

Inkomstenbelasting Winst bij verkoop grond belast

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Lees meer

Formeel recht Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Lees meer

Toeslagen Bedragen kindregelingen 2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per

Lees meer
Mijn MTN (050) 52 58 500
Mijn MTN