Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen, de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW en IOAZ), de AOW-uitkeringen en de Anw-uitkeringen.

AOW

Gehuwden/samenwonenden per maand

€ 789,81

vakantie-uitkering€ 50,29totaal€  840,10Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)per maand€ 1.579,62 vakantie-uitkering€ 100,58totaal€ 1.680,20Alleenstaandenper maand€ 1.156,43vakantie-uitkering€ 70,40totaal€ 1.226,83
De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning AOW van € 24,93 bruto per maand.

Maximumdagloon (WW, WIA, WAO en ZW)
Uitkeringen uit de WW, de WIA, de WAO en de ZW worden per 1 juli 2018 verhoogd met 1,03%. Het maximumdagloon voor deze verzekeringen gaat per 1 juli 2018 omhoog van € 209,26 naar € 211,42 (bruto).

Kinderbijslag
De kinderbijslag bedraagt per 1 juli 2018 per kwartaal:

per kind van 0 t/m 5 jaar (70%)€ 202,23per kind van 6 t/m 11 jaar (85%)€ 245,57per kind van 12 t/m 17 jaar (100%)€ 288,90