Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen per leeftijdsgroep bruto en exclusief vakantietoeslag.

Minimumloonleeftijd

 per maand

 per week

 per dag

23 jaar en ouder € 1.551,60 € 358,05 € 71,6122 jaar € 1.318,85 € 304,35 € 60,8721 jaar € 1.124,90 € 259,60 € 51,9220 jaar € 954,25 € 220,20 € 44,0419 jaar € 814,60 € 188,00 € 37,6018 jaar € 706,00 € 162,90 € 32,5817 jaar € 612,90 € 141,45 € 28,2916 jaar € 535,30 € 123,55 € 24,7115 jaar € 465,50 € 107,40 € 21,48


Onderstaande tabel bevat de premiepercentages voor volks- en werknemersverzekeringen per 1 januari 2017.

2016

2017

AOW17,9%17,9%Anw0,6%0,5%Wlz9,65%9,65%WAO/WIA basis (Aof)5,88%5,16%Whk-rekenpremie1,12%1,16%Awf2,44%2,64%Zvw werknemers6,75%6,65%UFO0,78%0,78%Sectorfonds, gemiddeld1,78%1,36%Vervangende sectorpremie2,16%1,77%Werkgeversbijdrage kinderopvang0,5%0,5%Zvw anderen dan werknemers5,5%5,4%Maximum premieloon werknemersverzekeringen€ 52.763€ 53.701