Actueel

Zie hieronder het actuele nieuws.

Contact

Kantoornieuws MTN Accountants & Adviseurs B.V. neemt Koops accountancy over

Met ingang van afgelopen 1 januari heeft MTN Accountants & Adviseurs B.V. de activiteiten van Koops

Lees meer

Formeel recht Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Lees meer

Inkomstenbelasting Besteding geleend geld aan eigen woning

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Lees meer

Inkomstenbelasting Winst bij verkoop grond belast

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Lees meer

Formeel recht Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Lees meer

Toeslagen Bedragen kindregelingen 2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per

Lees meer

Inkomstenbelasting Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000

Lees meer

Ondernemingswinst Investeringsaftrek 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer

Ondernemingswinst Aftrekposten ondernemers 2019

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Lees meer

Inkomstenbelasting Tarieven en heffingskortingen 2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Lees meer

Loonbelasting Wijzigingen loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd.
Privégebruik autoWerknemers met een

Lees meer

Internationaal Zwarte lijst laagbelastende landen

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe

Lees meer
Mijn MTN (050) 52 58 500
Mijn MTN